Αναλαμβάνουμε

Αποφράξεις αγωγών
Αποφράξεις αποχετεύσεων
Αποφράξεις φρεατίων
Αποφράξεις νιπτήρων
Αποφράξεις μπανιέρας
Καθαρισμοί αγωγών
Άντληση υδάτων
Συντήρηση αποχετευτικών δικτύων
Καθαρισμός φρεατίων
Μηνιαίες Συντηρήσεις
Έλεγχος αγωγών και αποχετεύσεων με κάμερα
Ριζόκοψη αποχετεύσεων

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ